bouwen - aanvoerleidingen

Aanvoerleidingen

Op het een-huis-bouwen.be kan je interessante informatie vinden m.b.t. aanvoerleidingen.

Bij nieuwbouw worden talrijke (aanvoer)leidingen, kanalisaties en buizensystemen doorheen de woning getrokken.

Een aanvoerleiding kan zowel gelegd worden voor noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit, maar ook als informatiedrager voor automatisatie, domotica en/of bewaking systemen.

Aanvoerleidingen nieuwbouw

Aanverwant:
aardingslus