bouwen - (bouw-) bestek

Bestek (bouw)

Op het een-huis-bouwen.be kan je interessante informatie vinden m.b.t. bestek.

Definitie:

Een bestek is een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren bouwwerken, waarin administratieve, juridische en technische bepalingen gespecifieerd worden alsook de te gebruiken materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (bron: wikipedia.org)

Bij het bouwbestek worden bouwtekeningen (bestektekeningen) gevoegd, die samen met de technische omschrijving als grondslag van het contract tussen opdrachtgever (bouwheer) en aannemer (bouwfirma) zal dienen.

Menig bouwbedrijf maakt (interne) bestekken op als prijsraming voor de uit te voeren werken.
Interne bouwbestekken kunnen tevens gebruikt worden als basis voor het opstellen van de uiteindelijke prijsofferte voor de klant. De offerte omvat dan de geschatte totale bouwkosten (de kost van de te gebruiken materialen, transport, uitvoering van de werken) en de marge van het bouwbedrijf.