Hoogrendementsketels

gas - stookolie

Hoogrendementsketels zijn branders op aardgas of stookolie die de beste rendementen bieden. De hogere prijs in aankoop van de ketel wordt terugverdiend door een lagere energiefactuur! Investeren in een hoogrendementsketel loont dus zeker de moeite!

HR ketels gas

HR-ketels (waar HR staat voor Hoog Rendement) bieden een hoger rendement dan "ordinaire" of condensgasketels.

HR-labels gas

Dergelijke hoogrendementsketels op gas dragen steeds één van volgende labels:

  • HR+ label
  • HR TOP label

Gasketels met HR+ label halen hogere rendementen dan conventionele gasbranders.

HR-Top branders bieden een nog efficiëntere verbranding dan HR+ (en dus een nog hoger rendement m.b.t. warmteopwekking)

HR ketels stookolie

HR-mazoutketels met een nog hoger rendement dan condensatie stookoliebranders, genieten een maximale efficiëntie. De verhoogde rendementen worden bekomen door verwarming van het (koude) retourwater in een warmtewisselaar. Een gedeelte van de waterdampen condenseert en warmte (dus energie) komt vrij.

Uiteraard zijn hoogrendement-mazoutbranders prijsgewijs duurder in aankoop, maar de hogere ketelrendementen maken ze sterk energiezuinig, waardoor de kostprijs van een mazoutketel relatief snel terugverdiend wordt...

HR labels stookolie

Wat het rendement van mazoutbranders betreft, bestaan er in België erkende kwaliteitslabels.

  • optiMAZ ketels hebben een minimum rendement van 90%
  • optiMAZ ELITE branders dienen minimaal een rendement van 98% te garanderen (te weten dat hogere rendementen zoals bvb 104% geen uitzondering voor performante mazoutketels zijn)

Meer info m.b.t. tot labelisering van condens en HR stookolieketels kan je tevens vinden op www.labelinfo.b