Grondsondering

En wat i.v.m. de grond zelf?

Waaruit is de bodem opgebouwd en wat speelt er zich af onder het terrein?

Om de structuur van de ondergrond te kennen en dus te weten met welk soort terrein je te maken hebt, kan een bodemonderzoek antwoord bieden.

Het sonderen van de bouwgrond geeft je o.a. een idee m.b.t.
  • de structuur van het terrein
  • de kwaliteit van de grond
  • het grondwaterpeil
Grondsondering biedt belangrijke informatie waarmee rekening wordt gehouden in het kader van o.a. de funderingswerken, eventuele afwateringsystemen (drainage), ...

STAP 2: Grondwerken & bouwklaar maken van het perceel