Platte daken

Is een plat dak écht wel plat?

Vlakke of platte daken zijn niet echt plat in de nauwste zin van het woord.
Om afdoende afwatering te garanderen heeft de dakconstructie een minimale hellingsgraad.

Onzichtbaar voor het oog, wordt doorgaans een helling van 1 à 2 cm per lopende meter toegepast.

Dakbedekkingsmaterialen plat dak

In tegenstelling tot een hellend dak, heeft een platte dakconstructie minder mogelijkheden wat dakbedekking betreft. Meest voorkomende dakbedekkingsmaterialen zijn o.a.

Zie ook:
Verder naar: Dakbedekking plat dak