Funderingswerken

Onder funderingswerken verstaan we traditioneel het op locatie gieten van funderingsbeton in de funderingssleuven / funderingsstroken.

Naast het storten van het (gewapend) beton, dient bij het funderingswerk tevens rekening gehouden te worden met de energiebochten.

Alternatieve funderingswerken

  • het realiseren van paalfunderingen
  • de aanleg van een algemene vloerplaat
  • het leggen van funderingszolen
  • plaatsen van holle funderingschachtten + verankeren
  • plaatsen van volle préfab funderingen + verankering
  • paalmassieven met/zonder funderingsbalken
  • ...
Lees ook andere artikels m.b.t. funderingen: Verder naar:
» Wapenen van de fundering... of niet?

Direct naar STAP 6: ondergronds metselwerk