Fundering op staal

Funderingen op staal of sleuffunderingen zijn funderingen bestaande uit ongewapend funderingsbeton.

In tegenstelling tot strookfundering is sleuffundering mogelijk zonder een een stalen wapening te plaatsen in de sleuven.

Een onderzoek van het bouwperceel is inderdaad verreist om na te gaan of de ondergrond afdoende draagkrachtig is om het gieten van een ongewapend fundament te verantwoorden. Men dient dus letterlijk een staal van de grond te nemen. De benaming "fundering op staal" komt van "grondstaal" in de betekenis van grondonderzoek / grondsondering

Funderingen op staal zijn dus niet gewapende funderingen, die gerealiseerd worden door het gieten van beton in de daarvoor voorziene funderingssleuven, uitgegraven op voldoende draagkrachtige bodem.

Verder naar: funderingssleuven

Toch funderingen uit gewapend beton?
Ga naar funderingsstroken