Funderingsstroken

De funderingsstroken bij strookfundering zijn wat de sleuven zijn bij funderingen op staal m.a.w. het zijn de stroken die uitgegraven worden op het bouwperceel waat het funderingsbeton zal worden ingegoten.

Bekisting gewapend beton

Daar het over strookfundering gaat (en dus per definitie gewapend beton), worden de bekistte stroken voorzien van stalen raamwerk welke het fundament zal 'wapenen'.

Verder naar installatie energiebocht