Bodemplaat

Bodemplaat, funderingsplaat, zwevende vloerplaat of plaatfundering... het zijn allemaal synoniemen!

Een bodemplaat is een fundering gegoten in gewapend beton en waarop het ondergronds metselwerk wordt opgetrokken. Anders dan bij sleuf- of strookfundering betreft het hier een funderingsmethyode, bestaande uit 1 volle gewapend betonnen plaat.

Wanneer een bodemplaat gieten?

Doorgaans wordt een zwevende vloerplaat toegepast wanneer de ondergrond niet draagkrachtig genoeg is (of wanneer men te diep moet graven om de draagkrachtige bodenstruktuur te bereiken). Een grondonderzoek of bodemsondering leert je meer over de grondkarakteristieken!

Diepte bodemplaat

De funderingsplaat dient gegoten te worden op vorstvrije diepte.
In België / Nederland kan de bouwheer dus maar beter uitgaan van 80 cm à 120 cm diepe greppels, maar zoals altijd is het de architect die dit zal bepalen (aangezien hij de persoon is die instaat voor de stabiliteit van het bouwwerk.


Verder naar: Ondergronds metselwerk