Grondwerken

Grondwerken ter voorbereiding van de nieuwbouw worden doorgaans uitgevoerd door ondernemingen die zich specialiseren in alle grond- en graafwerken.

Naast het bouwrijp maken van het terrein stellen grondwerkers doorgaans ook hun diensten voor m.b.t. diverse graafwerken en rioleringswerken