Aardingslus

Conform de actuele bouwnormen en volgens artikel 69 van het Algemeen Reglement
op de Elektrische Installaties
(A.R.E.I.) dient de aardingslus op de bodem van de bouwput te worden geplaatst.

Aardingslus plaatsen: wat kan en wat moet?

  • bij graafwerken van minimaal 60 cm dienen alle nieuwbouw woningen voorzien te zijn van dergelijke aardingslus.
  • aardingslussen bestaan idealiter uit 1 enkele component.
  • de lus dient aangebracht te worden op de bodem van de bouwput / bouwkuip aan (of onder) de buitenzijde van de funderingssleuf.
  • de aarding kan uit een volle geleider bestaan (koper) of uit samengeslagen koperdraad zonder las van 35 mm².
  • de spreidingsweerstand van de aardverbinding dient kleiner te zijn dan 100 Ohm.
  • de aardingslus mag niet in direct contact komen met het beton (van de fundering).
  • ...

Verder naar graafwerk nutsvoorzieningen


<< bouwput
<< graafwerken
<< grondwerken