Bouwkuip

In tegenstelling tot een open bouwput is een bouwkuip een bouwput, begrensd door verticale wanden; de 'darmwand'.

Bekisting bouwkuip

De darmwanden rond de bouwkuip hebben doorgaans een tijdelijk karakter (de zijwanden worden na de constructie verwijderd), maar kunnen eveneens permanent geïnstalleerd worden.


<< bouwput
<< graafwerken
<< grondwerken