Open bouwput

Men spreekt van een open bouwput indien de ingraving van de bouwput gerealiseerd wordt zonder bijkomende verstevigingen aan de zijkanten.

In tegenstelling tot een bouwkuip, 'ontstaat' de put door uitgraving van de grond en heeft de niet-uitgegraafde omringende aarde als wanden.

<< bouwput
<< graafwerken
<< grondwerken