Graafwerk nutsvoorzieningen


Graafwerken m.b.t. nutsvoorzieningen worden doorgaans gerealiseerd middels minigraafmachines.
Minigravers zijn snel en makkelijk wendbaar.

Graafwerkers graven sleuven voor de aanvoer van diverse nutsleidingen volgens specificaties voorzien op het uitvoeringsplan. Het tracé van begin- tot eindpunt gaat van een specifieke locatie op bouwzone (vb toekomstige binnenmuur van garage) tot aan de grens van de kavel (straatkant).

Voor het aansluiten van de voorzieningen, services en kablering zelf, is het aan de bouwheer om af te spreken met gas-, elektriciteits- e.a. leveranciers.

Voor welke nutsvoorzieningen dienen (eventueel) voorzien te worden?

  • sleuven voor toevoer gasleiding
  • graafwerk m.b.t. de stookolietank
  • ondergrondse hoofdaanvoer elektra (woning <> eletriciteitskast straat)
  • (glazvezel-)kabel voor tv, internet, telefonie
  • ...
Verder naar nivellering

<< aardingslus
<< graafwerken
<< grondwerken