Regenwatertank

Heb je bij de bouw van je droomhuis een ondergrondse regenwatertank voorzien, dan dienen de nodige grond- en graafwerken hiervoor ingepland te worden.

Elke nieuwbouw constructie is voorzien van een watertank, aangezien een regenput verplicht is bij wet. Enerzijds om het hergebruik van regenwater mogelijk te maken en anderzijds daar elke privé-riolering van nieuwbouw gescheiden dient te worden.

Graafwerk regenwatertank

In functie van de afmetingen van de waterput (en rekening houdende met de nodige werkmarge) kan je als bouwheer best gebruik maken van lopende graafwerkzaamheden om eveneens de uitgraving van de watertankput voor regenwateropvang te laten uitvoeren.

In de regel geldt: hoe meer graafwerk een aannemer kan/mag uitvoeren in 1 tijdsperiode, hoe aantrekkelijker de globale prijs voor de graafwerkzaamheden. Het graafwerk voor je regenwatertank laten uitvoeren door de graafwerkers die je bouwput graven e.a. grondwerk verzetten is:
  • eenvoudig: één aanspreekpunt voor alle grondwerken / graafwerk
  • efficiënt & kostenbesparend: de graafwerkers en de graafmachines zijn al ter plaatse; onnodige transportkosten voor een latere graafopdracht worden dus vermeden
  • tijdsbesparend: alle graafwerk vind plaats in één en dezelfde période zodat de volgende bouwfase kan worden ingeleid
Verder naar rioleringswerken

<< inspectieputten - rioolputten
<< graafwerken
<< grondwerken