Telefoonaansluiting

Ook wat telefonie betreft, dien je bij nieuwbouw de nodige stappen te ondernemen om een nieuwe telefoonaansluiting in de woning te bekomen...

Energiebocht

Via de energiebocht komen in principe alle nutsvoorzieningen binnen, ook de aansluiting voor telefoon, fax, ...
Had je voor alle leidingen een wachtbuis gelegd, dan heb je het nodige voorzien!

Wachtbuizen telefonie

Doorgaans worden steeds wachtbuizen voor nutsvoorzieningen getrokken.
Een wachtbuis is een lege, ondergrondse kanalisatie (pvc leiding) die vanaf de rooilijn (*) tot aan de energiebocht van de woning wordt getrokken.
Wachtbuizen worden op een minimale diepte van 60 cm gegraven.

(*) grens van het publiek domein (straat) / privéterrein

Aansluiting binnen

Als klant telefonie leen, koopleen of koop je van je operator steeds de nodige hardware (telefoontoestel, telefoonkast, binnenbekabeling, splitter, ...). De binnenaansluitting wordt door een telefonie-technicus verzorgd.

Telefoonaansluiting netwerk

De technieker van de telefoonmaatschappij (of onderaannemer) zorgt tevens voor de effectieve telefoonaansluiting op het netwerk van de operator. Deze aansluiting vindt plaats op de rooilijn. Graafwerken, nodig voor het aansluiten van de bekabeling op het openbaar domein zijn ten laste van de netwerkoperator.

Aansluitingen nieuwbouw
water - elektriciteit - gas - telefoon - internet