Kelders

Onderkelderen houdt in dat de (nieuw te bouwen) woning voorzien wordt van een kelderruimte.
Kelders kunnen volledig of gedeeltelijk de woning 'onderbouwen'.

Volledige onderkeldering

Men spreekt van een volledig onderkelderde woning indien heel het woningoppervlak voorzien wordt van een kelderruimte.

Volledig onderkelderen biedt weliswaar een maximum aan extra ondergrondse ruimte, maar is dan ook de meest kostelijke bouwmethode. Minder dure opties voor ondergrondse ruimten zijn o.a.:

  • het bouwen van een kruipkelder of
  • de constructie van een gedeeltelijk onderkeldering

Gedeeltelijke onderkeldering

Indien een ondergrondse bekeldering enkel onder een specifiek gedeelte van de constructie gebouwd wordt, gaat het over een partiële onderkeldering. Dergelijke kelders worden veelal voorzien bij stijl aflopende bouwpercelen. De kostprijs van gedeeltelijke onderkeldering ligt lager dan een volledige kelder.

Verder naar ondergrondse garages