Isolatie buitenmuren

Het isoleren van buitenmuren is eigenlijk een verkeerde term...

  • of... de bouw bestaat uit een binnenmuur + luchtspouw + buitenmuur (in gevelsteen)
» in dit geval wordt onder isolatie buitenmuur eerder het isoleren van de spouw bedoeld
  • of... de constructie bestaat uit 1 dragende muur + gevelbekleding
» in dit geval zal een binnenmuur-isolatie worden toegepast of een "isolatie langst de buitenzijde"

Draagmuren isoleren langs buitenzijde

Isoleren langs de buitenkant van een constructie wordt veelal toegepast in:

Buitenmuurisolatie

Traditionele isolatiemethoden (zowel langs de binnenkant van een gebouw als spouwisolatie) hebben steeds de moeilijkheid om zogeheten bouwknopen op te vangen. Buitenmuurisolatie is de perfecte oplossing om dergelijke problematiek te beperken.

Bij buitenmuurisolatie wordt de draagmuur geïsoleerd. Een (doorgaans houten) lattenwerk wordt tegen de gevel aangebracht waartussen (en op) het gekozen isolatiemateriaal komt:
  • polyurethaanplaat isolatie kan direcht worden bevestigd op het railwerk
  • (harde) glasvezel (platen) dienen beschermd te worden tegen vocht
    • tegen de muur middels een lucht-vocht membraan
    • aan de buitenzijde door een vochtwerende folie
Volgend op de muurisolatie langs buiten kan veelal elke gevelbekleding gekozen worden.

Verder naar: Bouwknopen