bouwen - bouwklaar

Bouwklaar

Op het een-huis-bouwen.be kan je interessante informatie vinden m.b.t. bouwklaar maken.

Definitie

Ook bouwrijp maken genoemd, houdt het bouwklaar maken van de bouwzone in dat het perceel wordt voorbereid op toekomstige bouwwerkzaamheden.

Onderdelen bouwrijp maken bouwgrond