bouwinfo - nieuwbouw & verbouwing

Vakjargon, definities en trefwoorden m.b.t. bouwen

Bouwtermen Z

  • Zachte vloeren
  • Zachte vloertegels
  • Zadeldak
  • Zandbed
  • Zonne-energie
  • Zonneboiler
  • Zonnecollector
  • Zonnepaneel