bouwen - condenstechniek

Condenstechniek

Wat is condensatietechniek?
Op de portaalsite bouw & renovatie een-huis-bouwen.be vind je interessante informatie m.b.t. condenstechniek.

Condensatie of condenseren is het bekomen van water als overgang van gas (vochige lucht) naar vloeistof (waterdruppels) door afkoeling en/of drukverlaging.

Warmterecuperatie door condensatietechniek

Zoals hoger aangegeven is condenseren de faseovergang van een gas (of damp) naar vloeibare toestand. Waterdamp onstaat wanneer warme lucht afkoelt tot onder het dauwpunt (cfr wiki condensatie). Hoewel het aanslaan van de badkamerspiegel (bvb na het nemen van een stortbad) eerder tot de ongewenste gevolgen kan worden gerekend, kan condens tevens voordelen opleveren, meer bepaald bij technische toepassingen.

Condensatietechniek berust op het benutten van de vrijgekomen warmte bij condensatie (dewelke gelijk is aan het omgekeerde van verdamping). Warmterecuperatie geeft dan weer de mogelijkheid om energie (elektriciteit) te besparen bij bijvoorbeeld technische installaties die zorgen voor verwarming, afkoeling of ventilatie.

Toepassingen

  • verwarming: condensatieketels (gas & stookolie)
  • verwarming: rookgascondensatietechniek (HR pelletkachels)
  • warm water: wandketels met condensatietechniek (warmwaterboilers)
  • ventilatiesystemen (balansventilatie met bypass)
  • ...

Aandachtspunten

(Technische) installaties die gebruik maken van condensatietechnieken dienen voorzien te zijn van een koppeling met de vuilwaterafloop in casu voor de condensatieafvoer. Wanneer water afkoelt, neemt immers het volume toe. Wordt het water bewaard in een ketel, dan dient het overtollige volume geevacueerd te kunnen worden. Ook bij ventilatiesystemen dient een afvoer voor de waterdamp (bekomen door warmteuitwisseling) voorzien te worden.

Aanverwante artikels m.b.t. condensatietechnieken: