Strookfundering

Een strookfundering is (in tegenstelling tot sleuffundering) een gewapend-betonnen fundament van een bouwwerk.
De wapening van de funderingszool is doorgaans noodzakelijk omdat bodemonderzoek van de bouwgrond uitgewezen heeft op een niet afdoende draagkrachtige ondergrond.  

Bij constructies van woningen volgens strookfunderingen is het de architect die:
  • berekent hoeveel de nodige wapening van de fundering juist zal bedragen
  • hoeveel de onderwapening bedraagt
  • hoeveel de bovenwapening bedraagt
  • ...
De combinatie van onder- en bovenwapening verhindert krimp en kruip van het fundament.
Gewapend beton vangt tevens mogelijke dwarskrachten op.

Verder naar funderingsstroken