De staat van de woning

Wanneer je een woning of appartement betrekt, moet dit in een goede staat zijn. Dit houdt in dat het huis voldoet aan de eisen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid. Het burgerlijk wetboek en de huurwet hebben regels opgesteld. 

Voor huurwoningen zijn er nog een paar extra eisen opgesteld. Zo verplicht het burgerlijk wetboek de verhuurder ertoe het gehuurde goed in alle opzichten in een goede staat van onderhoud aan de huurder te leveren. Verder moet de huurder voor de duur van de overeenkomst de woning of het appartement in een zodanige staat onderhouden dat het kan dienen voor bewoning of handelspand. Kortom, de verhuurder moet zolang het contract verloopt de nodige herstellingen uitvoeren om het pand bewoonbaar te houden. 

Minimale eisen van een huurwoning 

Bezoek je een huurwoning? Controleer dan deze punten van het huurhuis. 

Een woning die verhuurd wordt bij aanvang van de huurovereenkomst moet voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. De belangrijkste voorbeelden zijn: 

 • Minimale voorzieningen als keuken, toilet, bad, douche, gootsteen en drinkbaar water moet aanwezig zijn.
 • Structurele stabiliteit van het gebouw.
 • Veiligheid van de trappen en de aanwezige installaties (gas, elektriciteit en de verwarming). 
 • Indien er geen verwarming is, moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing van een verwarming mogelijk maken voor de huurder.
 • Het huis mag geen vochtproblemen hebben.
 • Mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting.
 • Vrije toegankelijkheid. 

Wat moet de huurder herstellen? 

Voor de ganse duur van de overeenkomst moet de verhuurder de nodige herstellingen uitvoeren, voor zover de herstellingen niet vallen onder het normale onderhoud. De herstelverplichtingen van de huurder zijn bijvoorbeeld: 

 • Haarden en schoorstenen 
 • Glasbreuk 
 • Tegels 
 • Muurbepleistering tot 1 meter hoog
 • Sloten 
 • Deuren en vensterramen 

Wat als de huurwoning niet in orde is? 

Een woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten. Is dit niet het geval? Dan kan de huurder aan de rechter om herstel of ontbinding van de huurovereenkomst vragen. De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken - door bijvoorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten erg hoog zijn of door ontbinding te vragen terwijl het probleem makkelijk te verhelpen is. 

Zorg ervoor dat de huurwoning van tevoren is gecontroleerd en voldoet aan de minimale eisen. Dit scheelt een pak tijd!

Hoe wordt de staat van een koopwoning opgesteld? 

Bij een renovatie is een grondige analyse van de woning zeer belangrijk. Behoud enkel wat zinvol is. Denk in deze fase ook aan de toekomst. Houd rekening met de toekomstige behoeftes voor als jij en je gezin weer 10 jaar verder zijn en je in een andere situatie verkeert. Om de staat van de woning te kunnen inschatten is het belangrijk om gebruik te maken van een expert. Bovendien is het aanbevolen om de ruwbouw van de woning zo goed mogelijk te benutten. Zorg ervoor dat de constructie en stabiliteit van de woning in orde zijn. 

Belangrijke punten voor het bepalen van de staat van een koopwoning: 

 • Is de woning volledig vergund?
 • Zijn de technische voorzieningen zoals cv, water, elektriciteit en telefonie in goede staat?
 • Zijn er uitbreidingsmogelijkheden? Houd hierbij rekening met technische beperkingen en stedenbouw. 
 • Wat is de toestand van ramen, deuren, dak, vloeren en muren?
 • Is thermische of akoestische isolatie nodig?
 • Zijn er vocht- of schimmelplekken?
 • Voldoet de verwarmingsinstallatie aan de eisen?
 • Is er sprake van scheurvorming rond de raam- en deurkozijnen?
 • Zijn de vloeren vlak?
 • Bekijk de akoestische prestaties van de woning? Je wilt niet de ganse dag de buren horen!
 • Bekijk het thermische aspect. Hoeveel moet je nog investeren om te vermijden dat de energiekosten omhoogschieten?
 • Bezoek de woning op klaarlichte dag. Neem altijd een zaklamp mee om in de donkere hoekjes en de kelder te kunnen kijken. Kijk achter zetels, bedden, meubilair en zelfs tapijten!
 • Vraag naar het attest inzake bodemverontreiniging.
 • Ga op zolder kijken, bekijk het dakhout, bekijk of de ramen goed sluiten en controleer hoe het zit met de isolatie en de beglazing van het huis. 

Expert inschakelen: vraag een architect of aannemer om advies.

Het is raadzaam om voor de koop van een woning of appartement het advies in te winnen van een expert. Met expert wordt een architect of aannemer bedoeld. Zij zijn in staat om dingen op te merken waar jij geen oog voor hebt. Voor juridische clausules of bezwarende of bindende clausules kan je advies inwinnen bij een notaris. 

Het loon van een architect of aannemer hangt af aan de hand van de manier van berekenen. De meeste werken worden bepaald aan de hand van percentage, vast bedrag of een uurtarief. Voor het laten adviseren wordt er doorgaans een vast bedrag afgesproken. In dit bedrag zijn de reiskosten en uurloon verwerkt van de architect of aannemer.