Biomassa als goedkope, groene energie voor centrale verwarming

In het kader van een (centrale) verwarming slaat biomassa op het biologische karakter van de grondstoffen. Met biomassa kan hernieuwbare energie (warmte, elektriciteit) opgewekt worden.

Biomassa als groene energie

Biomassa behoort tot de zogeheten groene energie soorten, daar de opwekking van energie gebeurt op ecologisch verantwoorde wijze. Energie, bekomen door verbranding of vergisting van biomassa is uiterst aantrekkelijk wat de prijs betreft. Biomassa is dus goed voor de portemonee... én voor het milieu:

  • verbranding / vergisting zijn nagenoeg CO² neutraal
  • bij verbranden van biologisch afvalmateriaal en/of bio-organismen komen geen schadelijke stoffen en/of broeikasgassen vrij
  • het winnen van biogas is goedkoop

3 soorten biomassas

Naast plantaardige (of dierlijke) oliën en vetten, worden biomassas onderverdeeld in

  • droge biomassa: papier, karton en hout (snippers, korrels / "pellets")
  • natte biomassa: mest, gras e.a. groenafval uit de tuin, rioolslib

Toepassingen biomassa

Energieopwekking m.b.v. bio-organismen wordt op grotere schaal toegepast in nijverheid en industrie. Enkele voorbeelden:

  • vloeibare biobrandstof (mengeling van fossiele brandstoffen & biomassa)
  • ecologische autobrandstoffen: biogas en -ethanol
  • groene stroom: energie, vrijgekomen uit verbranding van biomassa wordt gebruikt voor het aandrijven van turbines die op hun beurt dan weer (groene!) elektrische stroom opwekken

Centrale verwarming met biomassa

Verwarming in huis dankzij biomassa? Het kan! Het gebruik van pelletkachels als systeem voor centrale verwarming heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen. Pellets zijn houtkorrels die bekomen worden uit het samenpersen van houtsnippers en restafval van houtproducten.