Winddicht

Het winddicht opleveren van een nieuwbouw houdt in dat de bouw niet volledig afgewerkt wordt opgeleverd, maar wel tot een bepaald bouwstadium.

Winddichte oplevering nieuwbouw

Ook wel wind & waterdicht genoemd, omhelst dergelijk oplevering in principe onderstaande fasen:
 • alle funderings- ruwbouw-,  en gevelwerken
 • installatie & afwerking (silicone kit) buitenschrijnwerk
 • dakwerken (dakconstructie & dakbedekking)

Om problemen inzake wind-water dichte constructies te vermijden...

Het komt -helaas- nog wel eens voor dat discussies tussen bouwheer en aannemer ontstaan m.b.t. de effectieve staat van oplevering.

 • Winddicht houdt in principe in dat de eventuele buitenwind niet het gebouw binnen kan (mag kunnen).
 • Waterdicht (regenwaterdicht) houdt letterlijk in dat er geen (regen)water binnen het gebouw kan komen.

En toch...

Aangezien "winddicht" op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden, is het uiterst belangrijk bij het ondertekenen van een contract voor een winddichte oplevering om een gedetailleerde staat van gegarandeerde afwerking op te sommen. Aarzel niet om in dergelijke lijst specifieke zaken te vermelden. Mogelijk te specifiëren elementen voor een winddichte oplevering:

 • graafwerk & voorzieningen riolering
 • leggen van privé-rioleringsnetwerk
 • funderingswerk
 • ruwbouw (buitenmuren, voorzieningen ventilatie, ...)
 • constructie dakstructuur
 • plaatsing + totale afwerking dakbedekking (leien, pannen)
 • plaatsen buitenschrijnwerk (ramen, voordeur, zijdeuren, garagepoort, ...)
 • buitenafwerking buitenschrijnwerk (regenwaterdicht maken van al het schrijnwerk m.b.v. silicone kit)
 • gevelafwerking inbegrepen? Ja / neen (gevelsteen, pleister, ...) (*)
 • dakgoten & afvoerbuizen inbegrepen? Ja / neen
 • ...
(*) betonstenen voor het optrekken van de buitenmuren zorgen er wel voor dat het niet rechtstreeks in de woning binnenregent, maar dergelijke stenen zuigen wel het vocht op. Een totale gevelafwerking is dus aangeraden voor een wind-waterdichte oplevering van nieuwbouw!