Toegankelijk maken van de bouwplaats

Het bouwrijp maken van de bouwplaats houdt eveneens is dat het terrein toegankelijk moet zijn opdat verdere fasen van het bouwproces kunnen plaatsvinden.

Doorgaans houden dergelijke voorbereidingswerken in dat de (zware) machines ongehinderd de werf kunnen betreden en/of dat vrachtwagens voor toelevering van de bouwmaterialen tot aan de bouwzone kunnen komen.

Een voorbeeld

Stel dat je bouwperceel op een moerasachtige grond gelegen is (een sondering van het terrein kan dit uitwijzen), dat kan het nodig of gewenst zijn om bijkomende voorbereidingen te treffen om de toegang tot de bouwplaats te verzekeren. Bouwlui en -machines dienen immers hun werk te kunnen verrichten.

TIP: kijk na of het toegankelijk maken van de bouwzone opgenomen werd in het lastenboek van de bouwonderneming en zo ja, welke de eventuele meerprijs zou zijn voor dergelijke voorbereiding van de bouwgrond.

Voorbereiding toegankelijkheid

Indien bijkomende voorbereiding van de bouwplaats

gerealiseerd dienen te worden, gebeurt dit doorgaans middels het leggen van een steenpuinen toegangspad. Dergelijke verhardingen in steenslag zullen idealiter worden aangelegd op de plaats van de toekomstige oprit en/of voor de garage.