Afvoerwerken

Net zoals voorbereidingen bouwwerf m.b.t. toegankelijkheid, kunnen diverse afvoerwerken (letterlijk: afvoeren van grond, puin na afbraak, beplanting e.a.) m.b.t. het bouwperceel nodig zijn alvorens de échte graafwerkenvan start kunnen gaan.

Zeker wanneer de bouwgrond op een specifieke locatie gelegen is (vb helling) en er dus veel afbraak- of rooiwerk werd verricht, kan de evacuatie van storende elementen op het bouwterrein een noodzakelijk kwaad betekenen.

De aannemer grondwerken-afbraak of desgevallend het bedrijf dat het rooiwerk voor zijn rekening neemt, kan dergelijke opkuis voorzien.

Afvoerwerken riolering

Afvoerwerken m.b.t. het rioleringsstelsel wordt in detail toegelicht onder rioleringswerken.