Schoorstenen & rookkanalen

Een open vuurhaard is en blijft 'gezellig'. Zeker in de winter zorgt de vlammendans in menig huishouden voor warmte en sfeer.

Wordt een schoorsteen voorzien in het bouwplan, dan dienen de nodige metselwerken voor de onderbouw voorzien te worden. Schoorsteenkanalen dienen in vuurvaste stenen en mortel / cement gemetst te worden.

Rookkanaal voor schoorsteen metsen

Voor opmetsen van de schoorsteen / het rookkanaal kunnen diverse temperatuursbestendige materialen in verschillende afmetingen en kleuren gebruikt worden:

Steensoorten schouw

  • vuurvaste tegels
  • briketten
  • baskstenen
  • vuurvaste waalstenen
  • steenplaten
  • ...
Vergeet niet: dat ook de cement en mortels vuurvast dienen te zijn wanneer ze gebruikt worden voor schouw- & schoorsteenbouw!