Installatie CV-ketel voor verwarming op aardgas

CV-ketels op gas zijn de meest populaire keuze voor verwarmingsinstallaties in nieuwbouw.
Bij de installatie van je centrale verwarmingsketel op aardgas dien je rekening te houden met:
  • een diversiteit aan verkrijgbare modellen en uitvoeringen
  • verschillende ketelsoorten met elk hun specifieke rendementen

Ketelmodellen

Wat gasketels betreft, bestaan er eigenlijk 2 grote modellen, n.l.:
  1. Soloketels: cv-ketels op gas zonder warmwaterproductie voor sanitair
  2. Combiketels: de centrale verwarmingsinstallatie met geïntegreerde warmwatervoorziening
Afhankelijk van de gekozen manier om warmte- en warm water te produceren heb je de keuze uit hogergenoemde 2 hoofdgroepen.

En wat i.v.m. het rendement van de gasbranders?

I.f.v. ketelrendement, kunnen cv-ketels op gas ingedeeld worden in 2 ketelsoorten
  1. Condensatieketels
  2. Hoogrendementsketels

Condensatieketels gas

Een condensatieketel op gas benut de vrijgekomen warmte, opgewekt door de evacuatie van de rookgassen op die manier dat extra rendement wordt behaald. He principe van de rendementsverhoging berust op een efficiënte warmterecuperatie van de afgevoerde waterdampen.

Hoogrendementsketels gas

HR-ketels (waar HR staat voor Hoog Rendement) bieden een hoger rendement dan "ordinaire" of condensgasketels. Dergelijke hoogrendementsketels op gas dragen steeds één van volgende labels:

  • HR+ label
  • HR TOP label
Gasketels met HR+ label halen hogere rendementen dan conventionele gasbranders.
HR-Top branders bieden een nog efficiëntere verbranding dan HR+ (en dus een nog hoger rendement m.b.t. warmteopwekking)