Nivellering

Een grond nivelleren kan nodig zijn wanneer je bouwgrond geschikt gemaakt moet worden om te bouwen. Er zijn een aantal redenen waarom een bouwgrond genivelleerd dient te worden. We zetten de belangrijkste redenen op een rijtje: 

 • Wanneer er belangrijke hoogteverschillen voorkomen op het terrein, dienen deze gelijk getrokken te worden. 
 • Indien de bouwzone niet toegankelijke genoeg is voor vaklui en bouwmachines, dient de grond genivelleerd te worden. 
 • Een hellend perceel kan middels grond- en nivelleringswerken vlakker gemaakt worden, om zo het ontwerp van de architect te verwezenlijken. 
 • Indien de bouwheer een plat terrein wenst

Wat is nivelleren juist? 

Het gaat hier om het egaliseren van een terrein, vaak om dit bouwklaar te maken. 

Genivelleerd is niet 100% waterpas 

Je kan je terrein dan wel laten nivelleren, dat is geen garantie op een grond die 100% waterpas ligt. De grond ongetwijfeld gelijker (horizontaal), wat ook de doelstellingen van nivelleren is. 

Tegenwoordig wordt er hoogtechnologisch materiaal ingezet om grond te nivelleren. Vaak wordt nu gebruik gemaakt van laser- en/of GPS-gestuurde gravers en bulldozers. Deze staan garant voor een nauwkeurige egalisatie. 

Waarop letten bij het kiezen van een partner? 

Er zijn heel wat bedrijven die grond nivelleren. Waar moet je op letten bij het aanstellen van een bedrijf? Let er op dat: 

 • De klus op het afgesproken tijdstip wordt uitgevoerd. Het niet tijdig nivelleren van de grond kan de rest van de planning in gevaar brengen, wat voor vertragingen en bijkomende kosten kan zorgen.
 • Kies een partner die een zorgvuldig resultaat aflevert. Informeer je en vraag referenties op.
 • Kies bij voorkeur een partner die de werf netjes achterlaat. 

Meerdere opdrachten in één keer

Vaak kun je het nivelleren van de grond, perfect combineren met andere werkzaamheden. Enkele mogelijkheden zijn: 

 • Afbraakwerken
 • Grond- en graafwerken
 • Verhardingswerken
 • Tuinaanleg