Welke verzekeringen zijn nodig tijdens het bouwen, renoveren of betrekken van een nieuwe woning?

De zoektocht naar een nieuwe woning is een grote stap. Kies je voor een woning waar je direct in kan gaan wonen, of wil je toch liever zelf een pand renoveren of een nieuwe woning gaan bouwen? Indien je wil gaan renoveren of bouwen, kan je best vooraf nagaan welke verzekeringen je nodig hebt. Zo kan je zonder zorgen starten met het creëren en betrekken van je droomhuis!

Algemene brandverzekering

In theorie is er slechts één verzekering verplicht af te sluiten wanneer je een woning of handelspand koopt: de algemene brandverzekering. Met deze verzekering ben je verzekerd tegen lichamelijke letsels veroorzaakt door brand en explosie. Dus nog voordat je je nieuwe woning betrekt of gaat renoveren, kan je deze best afsluiten. Om een volledig overzicht te krijgen van alle dekkingen, kan je best contact opnemen met jouw verzekeraar.

Schuldsaldoverzekering

Daarnaast heb je in de praktijk in de meeste gevallen een schuldsaldoverzekering in combinatie met een hypothecaire lening nodig. De schuldsaldoverzekering voorziet een volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor het resterende bedrag van je hypothecaire lening als je plots zou overlijden tijdens de afbetaling van de lening.

ABR-verzekering

ABR staat voor Alle Bouwplaats Risico’s. Deze verzekering is dus een soort van omnium die de schade dekt die van invloed kan zijn op het bouwproject. De verzekering dekt in eerste geval de schade aan de werf, de werken en de materialen. De schade die wordt veroorzaakt aan derden tijdens de werken kan in de verzekering worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een beschadigd tuinhek bij de buren.

De ABR-polis dekt zowel de opdrachtgever, de aannemer, de architect en de buren betreffende schade die veroorzaakt is tijdens het bouwproject. Voor deze verzekering betaal je trouwens niet jaarlijks, maar enkel tijdens de bouwperiode.

Globale polis van de bouwheer

De globale polis van de bouwheer is een ABR-verzekering met de volgende extra dekkingen:

 1. Dekt tegen extra kosten omwille van faillissementen of overlijden van een aannemer.
 2. Dekt de risico’s die nadien, tot bij het verlopen van de tienjarige aansprakelijkheid, kunnen optreden.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding geeft tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. Wanneer je bijvoorbeeld niet tevreden bent over de renovatie of bouw, of je hebt een conflict met je aannemer of architect, dan kan je terugvallen op deze verzekering. Je kan steeds een rechtsbijstand afsluiten uitgezonderd bij conflicten omtrent de renovatie of bouw als er een bouwaanvraag of architect aan te pas komt.

Woningverzekering

Deze verzekering biedt bescherming tegen schade aan je woning en je inboedel. De dekking gaat verder dan enkel schade door brand, ontploffing of blikseminslag. Hoewel een woningverzekering niet verplicht is, neemt zo’n 95% van alle woningeigenaars in België een dergelijke verzekering. Een woningverzekering omvat 3 luiken: de basisdekking, de aanvullende dekking en de optionele dekking.

Basisdekking

Deze dekkingen moeten wettelijk verplicht opgenomen zijn in een woningverzekering. Concreet gaat het hier om:

 • schade door brand, explosie of een implosie
 • rook- en roetschade
 • schade door blikseminslag
 • schade aan het gebouw na inbraak
 • storm- en hagelschade
 • sneeuw en ijs die door hun druk schade aan je dak aanbrengen
 • natuurrampen (behalve overstromingen in erkend potentieel overstromingsgebied)
 • schade door een omgevallen boom
 • waterschade
 • schade toegebracht door een dier of veroorzaakt na een aanrijding met een dier
 • schade door een vliegtuig
 • schade door aanslagen, stakingen en terrorisme
 • glasbreuk
 • stookolieschade

Aanvullende dekking

De aanvullende dekkingen hebben geen betrekking op de schade zelf, maar op de kosten die bij een schadegeval komen kijken. Denk hierbij aan kosten om bijkomende of ergere schade te voorkomen, reddingskosten, opruimkosten en expertisekosten.

Optionele dekking

Onder optionele dekking vallen de extra dekkingen die je zelf kiest. Zo kiezen veel mensen ervoor om een diefstalverzekering aan hun woningverzekering toe te voegen. Daarnaast zijn er ook verzekeringsmaatschappijen die een extra dekking aanbieden voor indirecte verliezen, zoals telefoonkosten en administratieve kosten die bij een schadegeval komen kijken.

Diefstalverzekering

Soms valt een diefstalverzekering onder een woningverzekering, maar in sommige gevallen kan je deze ook apart afsluiten. Daarmee verzeker je niet alleen je inboedel als multimedia, juwelen, kledij en meubels tegen diefstal, maar ben je ook gedekt tegen de schade die inbrekers veroorzaken. Denk maar aan een geforceerd slot of een kapot raam. Ook schade door vandalisme is vaak in een diefstalverzekering inbegrepen.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wanneer je een hypothecaire lening afsluit, kan je bij de Vlaamse overheid aankloppen voor een gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen. Hiermee verzeker je je tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De Vlaamse overheid helpt je dan om je lening af te betalen als je tijdelijk niet kunt werken. Kijk voor meer informatie op de website van Wonen Vlaanderen.