Grondsondering

Wil je een huis bouwen? Dan zorg je maar beter voor stevige fundamenten. De draagkracht van je grond is daarbij belangrijk. Wil je de structuur van de bodem en ondergrond kennen en zo weten met welk soort terrein je te maken hebt, dan is een bodemonderzoek of grondsondering noodzakelijk. 

Niet verplicht, wel aan te raden 

Vandaag de dag is een grondsondering niet verplicht, maar het valt wel aan te raden. Het kan je achteraf duizenden euro’s besparen. De kwaliteit van je grond speelt immers een belangrijke rol bij het bouwen van je woning. Als je perceel grond onvoldoende draagkracht heeft, zul je bijkomend moeten investeren in de fundering van je woning. Doe je dit niet dan kunnen er scheuren, barsten en instabiliteit ontstaan. Wil je dit gaan rechttrekken, dan val je in de bijkomende kosten. 

Vaak zal je architect ook om een grondsondering vragen. De architect is immers 10 jaar aansprakelijk voor de stabiliteit en draagkracht van je constructie. Logisch dus dat hij/zij 100% zeker wil zijn over de fundering. 

Wat houdt een grondsondering in? 

Een speciaal toestel duwt met een enorme kracht een stalen conus in de grond. Dit gebeurt aan een constante snelheid van 2 cm per seconde. Hoe meer weerstand de grond biedt, hoe meer draagkracht deze heeft. Hoe moeilijker de stalen punt in de grond geraakt, hoe sterker de ondergrond en hoe beter.

Op basis van 3 sonderingen wordt vervolgens een rapport opgesteld. Dit verslag komt meestal bij de architect van je woning terecht, die er waardevolle informatie door vergaard. Als de sonderingen een diffuus beeld laten zien, dan kunnen er nog bijkomende grondsonderingen uitgevoerd worden. Ongeveer een week na de sonderingen mag je als klant een uitgebreid verslag verwachten. Op basis van dit verslag kan de architect de fundering bepalen. 

Wanneer laat je een grondsondering uitvoeren? 

Je laat een grondsondering het best uitvoeren voor de aankoop van je grond. Zo weet je onmiddellijk waar je aan toe bent en kun je een inschatting maken van de kosten. Je kunt deze grondsondering ook als opschortende voorwaarde in een compromis laten opnemen of uitspelen in de onderhandelingen over je bouwgrond. 

De verschillende funderingssystemen

Op basis van de grondsondering kunnen een aantal funderingssystemen aangeraden worden. Het gaat om: 

  • Sleuffundering De goedkoopste oplossing waar een zeer goed draagkrachtige ondergrond voor nodig is. 
  • Funderingsplaat Aangewezen bij een grond met weinig draagkracht. De volledige woning rust op een plaat.
  • Putfundering Hier gaat het om betonnen palen in de grond.

Paalfundering Vergelijkbaar met de putfundering, maar bodem mag veel dieper liggen dan de putfundering.