Kruipruimte

Een kruipruimte of kruipkelder is een lage ruimte onder de vloer van de begane grond, deze bereik je meestal via een kruipluik. Verplaatsen lukt alleen kruipend, vandaar ook de naam. Meestal is de ruimte niet hoger dan 80 cm en ligt deze voor een groot gedeelte beneden het maaiveld. 

De voordelen van een kruipruimte? 

Voorzie je bij de bouw van je woning een kruipruimte, dan kies je voor: 

  • Een kleinere kans op vochtproblemen
  • Extra gemak bij het herstellingswerken aan afvoerleidingen en rioleringen 
  • Je kunt er allerhande leidingen in laten aanleggen

Houd er wel rekening mee dat het bouwen van een kruipkelder, extra geld kost. Je moet immers voor een volledige onderkeldering zorgen. 

Wanneer voorzien? 

Kruipkelders worden veelvuldig voorzien bij nieuwbouwprojecten die op een licht hellende grond liggen. Bij het bouwen op een steile helling worden doorgaans een ondergrondse garage of een volwaardige kelder voorzien.  

Isolatie 

Wil je je woning beter isoleren, dan kun je de kruipruimte voorzien van isolatie. Zo kun je de bodem bedekken met isolatieparels of de begane vloer voorzien van isolatieschuim. Bezit je een houten vloer, zorg dan voor een dampopen isolatie. Een dampdichte isolatie kan immers schimmel of houtrot veroorzaken. 

Water in de kruipruimte 

Een veel voorkomend probleem is water in de kruipruimte. Meestal gaat het om grondwater dat infiltreert in de vloer of wanden. Daarnaast speelt ook slechte ventilatie vaak een rol. Condens zo niet afgevoerd worden, waardoor het vocht in de wanden en vloeren trekt. Gelukkig zijn hier ook een aantal oplossingen voor. Zo is het mogelijk bekuiping te voorzien in de kruipkelder. Een alternatief is drainage . 

Het is belangrijk om water in de kruipruimte voorkomen, door langdurig vocht kunnen immers schimmels ontstaan. Daarnaast is vocht ook schadelijk voor de bouwconstructie en kan het vocht uitbreiden.