Bouwkuip

Een bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie, waarbinnen gegraven wordt om uiteindelijk tot een bouwwerk te komen. Maar waar moet je rekening mee houden als je zelf aan de slag gaat? Wij zetten even de belangrijkste zaken op een rijtje. 

Het verschil tussen een bouwkuip en een bouwput

De begrippen bouwput en bouwkuip worden geregeld door elkaar gehaald. Vaak volstaat het om een bouwput te graven een gebouw neer te poten, maar bouw je vlak langs wegens, spoorlijnen of andere gebouwen, dan zul je langs de randen van de bouwput een grondkerende constructie moeten plaatsen. Als deze constructie grond- en waterdicht is, dan spreken we van een bouwkuip. Beide begrippen zijn dus niet hetzelfde. De damwand is een essentieel onderdeel van een bouwkuip. 

Waaruit bestaat een bouwkuip? 

Kort door de bocht bestaat een bouwkuip uit 2 onderdelen: 

Waarom plaats je een bouwkuip? 

Door gebruik te maken van een bouwkuip kunnen grond en water niet in de bouwput binnendringen. Essentieel om van een bouwproject een succes te maken. In de meeste gevallen worden stalen damwandplanken, al dan niet met dwarsverbindingen en trekpalen, gebruikt om weerstand te bieden tegen de druk van grond en water. Deze planken worden in de grond getrild om de omgeving te sparen. Op deze manier wordt er minder grond verplaatst en is er ook minder geluidsoverlast. 

Wat als er toch water in de bouwkuip komt? 

Met grondwaterpompen kan water uit de bouwkuip gepompt worden. Er vindt dan een bronbemaling plaats, zodat er droog gebouwd kan worden. Tijdens deze bronbemaling mag er wel niet teveel grondwater uit de omgeving verwijderd worden en moet er ook voor gezorgd worden dat het grondwater niet vervuild geraakt. Met grondverontreiniging moet overigens altijd rekening gehouden worden. Uiteraard moet het ook de bedoeling zijn om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de omgeving.

Werk voor specialisten 

Wees realistisch als het over bouwkuipen gaat. Vaak gaat het om grote projecten en dan laat je het beter over aan specialisten.