Traditionele bouwmethode

De meest gekende manier van bouwen, is het optrekken van (binnenspouw-)muren in bouwstenen waarna een bepaalde gevelafwerking wordt gekozen. Dit wordt de 'traditionele bouwmethode' genoemd.

Bij traditioneel bouwen worden dus hoofdzakelijk beton e.a. steensoorten gebruikt. Onder enkele mogelijke combinaties van bouwblok + gevelafwerking:

  • holle of volle betonblokken
  • cellenbeton
  • (al dan niet isolerende) snelbouwstenen
  • bakstenen
  • (gladde) kalkzandstenen
  • plaasterblokken
  • glasblokken
  • strengpersstenen
  • breukstenen (arduin, ...)
  • ...