Inspectieputten

Graafwerk m.b.t. inspectieputten zou een volgende stap in de grond- en graafwerken saga kunnen zijn.
Kies je voor een gesloten rioleringsnet zonder toezichtputten of wens je een makkelijke controle en onderhoud door meerdere controleputten en verbingselementen in het ondergronds leidingnet te voorzien?

Er bestaan verschillende soorten en modellen rioolputten met een diversiteit aan bijhorende aansluitingen, dichtingen, schachtelementen, pasringen en afdekplaten.

Graafwerk inspectieput

Graafwerken m.b.t. toezichtputten dienen afgestemd te worden i.f.v. de gekozen riool-inspectieput-configuratie, immers...

  • wens je kunstof rioleringsputten en/of betonnen putten?
  • verkies je een ronde of vierkante inspectieput?
  • hoeveel riooltput elementen zal je (laten) plaatsen?
  • laat je extra verbindingsputten ingraven?
  • ga je voor een controleput met of zonder reductieplaat?
  • ...