Afbraakwerken

Wil je je bouwgrond, bouwrijp of bouwklaar maken, dan zullen er dikwijls afbraakwerken dienen te gebeuren. Zonder afbraakwerken is het vaak simpelweg niet mogelijk om te bouwen.

Onder afbraakwerken vallen bijvoorbeeld het afbreken van een bestaand gebouw. Vaak gaat de aannemer in afbraakwerken die voor je in orde brengen. Gekoppeld aan de afbraakwerken kun je het best ook afvoerwerken laten uitvoeren. Het is vaak een stuk voordeliger als je dit door dezelfde partij laat doen. 

Afbraakwerken bouwterrein 

Enkele afbraakwerken die voorkomen op bouwterreinen zijn onder meer: 

  • Het afbreken van een bestaande woning op het perceel Het spreekt voor zich dat als je een nieuwe woning wenst te bouwen op een perceel waar al een woning staat, je deze eerst dient af te breken.
  • Afbreken van stallen, koten, tuinhuizen Vaak wil je de woning wel renoveren, maar dienen er andere constructies op het terrein afgebroken te worden. 
  • Afbraak van restanten vorige bebouwing Soms is de woning wel gesloopt, maar blijven er nog restanten achter.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van afbraakwerken die noodzakelijk kunnen zijn om te kunnen beginnen met bouwen. 

BTW-tarief van 6%

Doe je de afbraakwerken niet zelf, maar besteed je ze uit, weet dan dat sommige gemeenten hier maar 6% BTW voor aanrekenen. Doe navraag! 

Rooi- en snoeiwerken 

Vaak gaan afbraakwerken ook gepaard met rooi- en snoeiwerk. Let op, wat hier is regelgeving rond. Wanneer er bomen gekapt dienen te worden, kan het zijn dat er je een verplichting tot heraanplanting wordt opgelegd. Soms kun je dit ook afkopen, waardoor je niet zelf voor de heraanplanting moet instaan. Informeer je grondig, want dit kan de kosten opdrijven.

Afvoerwerken 

Met afbraakwerken gaan vaak ook afvoerwerken gepaard. Denk daarbij aan het afvoeren van grond, puin en beplanting. Pas nadat deze van de bouwgrond zijn, kunnen de graafwerken van start gaan. 

In heel wat gevallen kun je zelf voor de afvoerwerken instaan, maar als het om grote hoeveelheden gaat is een gespecialiseerde firma aangewezen.