Grondwerken

Grondwerken zijn de eerste fase in je bouwproces. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen. Zonder de noodzakelijke grondwerken kan er niet gestart worden met het bouwen van je woning. 

Wat doet een grondwerker? 

Wie grondwerken zegt denkt al snel aan graafwerken en dat vormt dan ook de belangrijkste poot. Wij zetten even op een rijtje wat een grondwerker allemaal doet:

 • Het uitgraven van je kelder, funderingen, rioleringswerken, grond egaliseren en/of nivelleren. 
 • Grondwerken zijn noodzakelijk voor het aanleggen van een regenwaterput, een septische put of een tank voor je stookolie. 
 • Wil je een zwembad aanleggen? Reken maar op een grondwerker. 
 • Opritten, terrassen, het behoort allemaal tot grondwerken. 

Het voordeel om deze werkzaamheden door een grondwerker te laten uitvoeren is dat hij ook meteen de grond afvoert, dus hoef je je daar ook al geen zorgen meer over te maken. 

Naast de graafwerken, behoren ook sloopwerken vaak tot het terrein van de grondwerken. Vaak staat de grondwerker ook in voor het ontbossen van het terrein. Ook het afbreken van bestaande gebouwen kan tot het takenpakket behoren, al kun je voor grotere afbraakwerken vaak beroep doen op een specialist. 

Het stappenplan van grondwerken 

Grondwerken zijn belangrijk voor de stabiliteit van je woning en vormen dan ook de eerste stap in het bouwproces. Ze volgen meestal het volgende stappenplan: 

 • Sloop- en ontbossingswerken Voor er gestart kan worden, moet het terrein eerst bouwklaar gemaakt worden. 
 • Verwijderen teelaarde Teelaarde is te zacht en dient dus weggegraven te worden. Je kunt het wel later in de tuin gebruiken, dus vaak wordt deze aarde bewaard.
 • Uitgraven en nivelleren De funderingen en de kelder worden nu uitgegraven. Nu zal er ook genivelleerd en geëgaliseerd worden. 

Grondwerken voor terras of oprit 

Niet enkel voor je woning zijn grondwerken noodzakelijk, ook als je een terras of oprit wil aanleggen zijn er grondwerken nodig. Zo loop je geen kans dat je terras of je oprit verzakt na een tijdje. 

Wat bepaalt de prijs van je grondwerken? 

Aan grondwerken hangt natuurlijk een prijskaartje. Deze prijs wordt beïnvloed door de volgende factoren: 

 • De samenstelling van de bodem kan een invloed hebben op de prijs. Niet elke bodem is even makkelijk uit te graven en soms kunnen er ook nog restanten van eerdere bouwsels aanwezig zijn.
 • Hoe groter en dieper de bouwput, hoe kostelijker.
 • Vaak telt ook het aantal afgevoerde containers mee.
 • Transport- en verwerkingskosten.