Condensatieketels

In vergelijking met 'oudere verwarmingsinstallaties bieden condensatieketels hogere rendementen.

Wil je je woning, appartment of kantoor efficiënt verwarmen, overweeg dan zeker de aankoop van een condenatieketel!

Wat is een condensatieketel?

Condensketels zijn ketels die het (radiator-)water met hogere rendementen dan opwarmen dan standaard kachels. Een condensatieketel is verkrijgbaar voor zowel centrale verwarmingen op gas als mazout (stookolie).

Condensatieketels gas

Een condensatieketel op gas benut de vrijgekomen warmte, opgewekt door de evacuatie van de rookgassen op die manier dat extra rendement wordt behaald. Het principe van de rendementsverhoging berust op een efficiënte warmterecuperatie van de afgevoerde waterdampen.

Condensatieketels stookolie

Een CV-condensatieketel op stookolie maakt gebruik van de -door condenstechniek- vrijgekomen extra warmte. Bij het afvoeren van de rookgassen ontstaan immers condensdruppels en komt energie (verdampingswarmte) vrij. Dergelijk procédé laat toe het totaalrendement van zogeheten condenserende stookolieketels te verhogen.

Tip: Wie condensatie zegt, zegt condensaatafvoer

... denk eraan bij het kiezen van je cv-ketel!