Dekvloeren leggen - ondervloer nieuwbouw - chape gieten

Dekvloeren (of chapes) dienen als basis voor de (harde of zachte) vloerbedekking. De ondervloeren kunnen op verschillende manieren worden 'gelegd'. Op basis van de gekozen legmethode wordt een onderscheid gemaakt in diverse chapesoorten.

4 soorten dekvloeren

Naast het onderscheid of de dekvloer al dan niet gewapend is, heb je als bouwheer de keuze uit 4 soorten dekvloeren:
  1. hechtende ondervloer
  2. niet-hechtende dekvloer
  3. zwevende chape
  4. uitvullingschape (vloerverwarming)

Hechtende dekvloer

Een hechtende dekvloer wordt rechtstreeks op de vloerplaat bevestigd. Hechtende ondervloeren hebben doorgaans een minimale dikte van 3 cm. Alvorens men de chape kan gieten dient nagegaan te worden dat:
  • de vloerplaat vast en stevig is
  • de ondergrond geen scheuren vertoond
  • het oppervlak droog, vet- en stofvrij is

Niet-hechtende dekvloer

Een dekvloer is niet-hechtend wanneer deze niet in contact met de draagvloer wordt aangebracht. Bij niet-hechtende chapes wordt een polyethyleenfolie tussen vloerplaat en ondervloer gelegd. Deze folie biedt de vloer extra bescherming tegen vochtinfiltratie (opstijgend vocht).

Niet-hechtende ondervloeren zijn voorzien van draadnetten en hebben een gemiddelde dikte van 3 tot 5 cm.
Kantstroken van minimaal 0,5 cm dienen aan de randen van de dekvloer geplaatst te worden om uitzetting en krip op te vangen.

Zwevende chape

Zoals de term laat vermoeden zijn zwevende chapes ondervloeren die als het ware zweven boven de vloerplaat. Door het gebruik van niet-drukvaste -thermische en/of akoestische- isolatiematerialen tussen draagvloer en dekvloer, dient de chape gewapend te worden met een draadnet. Ook bij dit type dekvloer worden kantstroken voorzien als randkoppeling tussen chape en draagmuur. Zwevende dekvloeren zijn om en bij de 5 cm dik.

Uitvullingschape

Werden in een bepaalde ruimte veel sanitaire leidingen (voor koud-warm water en/of verwarming) én elektrische bekabeling gelegd, dan kan eerst een onderdekvloer als scheidingslaag gegoten worden. Dergelijke uitvullingschape is steeds gewapend met draadnet (boven de leidingen) en dient als ondergrond voor de eigenlijke dekvloer.

Een uitvullingschape wordt veelal toegepast wanneer vloerverwarming in de woning geplaatst wordt.
De totale dikte van de uiteindelijke dekvloer varieert van 5 cm tot 8 cm. De vloerdikte is het hoogst wanneer voor warmwater-vloerverwarming gekozen werd; PER-buizensysteem hebben immers een grotere diameter.