Funderingswerken

Onder funderingswerken verstaan we traditioneel het op locatie gieten van funderingsbeton in de funderingssleuven/funderingsstroken. Het gaat dan meestal om storten van gewapend beton, waarbij rekening dient gehouden te worden met energiebochten. 

Wat zijn funderingswerken? 

De fundering van je woning zorgt ervoor dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende druk, wordt overgedragen op een grond met voldoende draagkracht. De funderingen moeten dus niet enkel de structuur van je woning kunnen dragen, maar ook regenval, sneeuw, een wagen, … 

Welke verschillende soorten funderingen zijn er? 

Hier raken we even kort de verschillende soorten funderingen aan, zonder in detail te treden. 

  • Fundering op staal Deze fundering wordt gebruikt bij lichte gebouwen, waarbij de ondergrond voldoende draagkracht heeft. Het gaat om vaak om een sleuf gevuld met gewapend beton. Hoewel de uitdrukking een beetje misleidend is, komt er hier dus geen staal aan te pas.
  • Vloerplaat Hier gaat het om een gewapende betonnen plaat van minstens 30 cm dik. Dit kan bij redelijk vlakke gronden die over te weinig draagkracht beschikken. Het voorkomt verzakkingen en scheefstand.
  • Paalfundering 

Deze fundering op heipalen zorgt voor stabilisatie in de diepere ondergrond. Er zijn talloze manier om dit aan te pakken. 

  • Caissonfundering Deze betonnen, houten of stalen doos zorgt ervoor dat het gewicht over een grote oppervlakte wordt verdeeld.