Situatieschema

Een situatieschema of installatietekening elektriciteit is een grafische voorstelling van de elektrische installatie op de bouwkundige plattegrond. Het schema is een getekend plan dat middels gebruik van symbolen alle elektriciteitsborden, aftakdozen, verbindingselementen, lichtpunten, schakelaars en apparaten weergeeft.

Op het situatieschema zijn alle elektrische componenten terug te vinden die op het ééndraadschema voorkomen en vice versa.

Wat toont een situatieschema?

Op situatieschema's:
  • wordt de exacte locatie van alle elektrische componenten in de woning / het gebouw weergegeven
  • worden de alle vaste installatieonderdelen (contactdozen, schakelaars, ...) getekend op het bouwplan.

Afzonderlijke schema's

Het volledige situatieschema kan opgedeeld worden in verschillende installatietekeningenBetreft het een etagewoning, dan kan tevens een apart schema per niveau opgesteld worden (al dan niet onderverdeeld in aparte groepen). Bedoeling van dergelijke opsplitsing is een overzichtelijke weergave van alle elektrische componenten. Afzonderlijke situatieschema's geven een duidelijker beeld dan een tekening waar (te) veel symbolen op het bouwplan verwerkt zijn.

Elektrische keuring

Zowel het situatieschema als het ééndraadschema zijn vereist voor de elektrische keuring.

Tekensoftware

Bij nieuwbouwprojecten worden de elektrische schema's doorgaans (in aparte layers) 'toegevoegd' aan het bouwplan. Diverse softwarepakketten kunnen a.d.h.v. de ingegeven data voor het situatieschema automatisch een grondschema opmaken.