Aansluiting waternet bij een nieuwe woning

Ga je bouwen en wil je een watermeter laten plaatsen? Of heb een woning gekocht en neem je het abonnement van de vorige bewoner van je nieuwe woning niet over? Vergeet dan niet tijdig een nieuwe wateraansluiting te regelen. Wat je hiervoor allemaal moet doen, leggen we hieronder uit door middel van stappenplannetjes voor een nieuwe aansluiting op het waternet.

Stappenplan aansluiting waternet bij nieuwbouw

Bij een nieuwe aansluiting op het waternet kan je terecht bij het drinkwaterbedrijf van de gemeente waar je gaat wonen. Het aanvragen van jouw drinkwateraftakking bij nieuwbouw kan in 3 stappen. Indien je enkel putwater gebruikt mag je de eerste stap overslaan. Vraag tijdig een aansluiting op het waternet en de keuring hiervan aan, hiermee voorkom je nutteloze werken en extra kosten.

Stap 1: aanvraag watermeter

Of je nu voor een bedrijfspand, appartement of woning een nieuwe drinkwateraftakking aanvraagt, in de meeste gevallen dien je eerst een (online) administratieve procedure te doorlopen bij het drinkwaterbedrijf. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, zal er een installateur ter plaatse komen om de situatie op te meten. De installateur maakt een plan op, bepaalt welke materialen nodig zijn en berekent de kostprijs van de aansluiting en deelvertakkingen.

Stap 2: plaatsing watermeter 

Zorg ervoor dat bij de plaatsing van de watermeter door een installateur de nodige ruimte wordt voorzien. Zo kies je best voor een vlot toegankelijke ruimte met een minimale hoogte van 2,20 meter, waar de watermeter horizontaal opgesteld kan worden op een hoogte van 50 centimeter tot 1 meter. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een vrije ruimte rond de watermeter van minimaal 60 centimeter hoog en 1,2 meter breed met een (dubbele) vochtbestendige houten plaat tegen de muur. Bovendien moet een vorstvrije en droge plaats worden voorzien voor de plaatsing van een watermeter.

Stap 3: keuring watermeter

Sinds geruime tijd wordt in Vlaanderen een gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater toegepast. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op het private domein. Een correcte afkoppeling is noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en wateroverlast te vermijden. Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer opgenomen in de Belgische wetgeving. Deze basiskeuring gaat na of jouw installatie beantwoordt aan de voorschriften van het technisch reglement van de Vlaamse drinkwaterbedrijven, het Belgaqua-Repertorium en het Algemeen waterverkoopreglement en Bijzonder waterverkoopreglement.

Aansluiting waternet bij een verhuis

  • Ben je zelf geen klant bij een drinkwaterbedrijf, maar een huisbaas of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)? Dan hoef je zelf het drinkwaterbedrijf niet te verwittigen dat je verhuist, de huisbaas of de VMSW moet echter wel een afrekening maken van je waterverbruik.

  • Heb je een eigen woning en ben je zelf klant bij een drinkwaterbedrijf? Laat weten aan het drinkwaterbedrijf dat je gaat verhuizen en regel een overname van het abonnement met de nieuwe bewoner. Voor je nieuwe woning kan je op dezelfde manier het abonnement overnemen van de vorige bewoner. Hoe je dit doet, zie je hieronder in het stappenplan aansluiting waternet bij een verhuis.

Stappenplan aansluiting waternet bij een verhuis

Stap 1: overnamedocument

Vraag een document aan voor overname van het drinkwaterbedrijf. Dit kan per post worden opgestuurd, maar vaak kan je dit ook terugvinden op de website van het drinkwaterbedrijf. Op dit formulier moeten de gegevens van de vorige bewoner(s), de meterstand en de gegevens van de nieuwe bewoner(s) worden ingevuld. 

Stap 2: ondertekenen en dupliceren 

Zowel de vorige als de nieuwe bewoner(s) moeten beide het document ondertekenen. Kijk na of alle handtekeningen op het document staan. Maak twee kopieën van dat document. Waarvan je er een bezorgt aan het drinkwaterbedrijf, en de andere behoudt voor je eigen administratie. 

Stap 3:  eindafrekening 

Vervolgens krijg je een bevestiging van het drinkwaterbedrijf. De vorige bewoner krijgt een eindfactuur voor het verbruik op het vorige adres.

Afsluiten?

Heb je je woning verkocht, maar ken je de nieuwe bewoner niet? Of wil de nieuwe bewoner het abonnement niet overnemen? Dan moet je het abonnement opzeggen. Neem hiervoor contact op met het drinkwaterbedrijf. Zij zullen iemand sturen om de meterstand op te nemen.