Funderingsbeton

Funderingen gieten gaat snel en relatief makkelijk wanneer de werf goed werd voorbereid.
Het funderingsbeton kan gegoten worden indien:

Funderingsbeton gieten

Bij een (traditioneel) fundering giet men beton in de daarvoor voorziene funderingssleuven (ongewapend) / funderingsstroken (gewapende fundering), maar ook andere methoden zijn mogelijk (indien de grond bvb inkalft bij het graven van de sleuven).

Bekisten van funderingen

 • gieten van de fundering in houten frame (bekisting)
 • systeembekisting
 • verloren bekisting
 • glijbekisting
 • ...

Droogtijd beton

Na het gieten van de beton, dienen de funderingen te drogen

. Ook al kan je veelal na 1 of 2 dagen op het betonnen fundament stappen (zonder dat het inzakt), het is pas na 28 dagen dat de druksterkte van beton (als materie) onder ideale omstandigheden bepaald kan worden.

Funderingen zijn essentieel voor het bouwen van een woning. Als je het goed voorbereid, gaat het gieten van funderingsbeton snel en relatief makkelijk. 

Wanneer kun je funderingsbeton gieten? 

Funderingsbeton gieten kan wanneer:

 • De aardingslus gelegd werd
 • De energiebocht werd geplaatst
 • De funderingsfolie op de bodem van de sleuven is voorzien 
 • De correcte bewapening voorzien werd

Hoe giet je funderingsbeton? 

Bij het gieten van een traditionele fundering, giet je beton in de daarvoor voorziene funderingssleuven (ongewapend) of funderingsstroken (gewapend). Maar ook andere methodes zijn mogelijk. 

Kies het juiste funderingsbeton

Om zeker te zijn van de stabiliteit van je woning is de keuze van het juiste beton essentieel. Een architect of ingenieur dient je hierbij te adviseren. Hij/zij dient het beton in het lastenboek juist te omschrijven. De juiste omschrijving bestaat uit een aantal vastgelegde elementen. 

 • Sterkteklasse De druksterkte van beton wordt uitgedrukt in sterkteklassen. De sterkte die het meest gebruikt wordt is C25/30. 

Is er een hogere belasting, dan moet je naar een hogere sterkteklasse grijpen. De sterkteklasse stijgt tot C100/115. De druksterkte van het beton wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid cement, de water-cementfactor en de korrelverdeling. Bij de sterkteklasse zijn er nog 2 eisen: - gebruiksdomein: gaat het om gewapend of ongewapend beton. Het risico op corrosie is hier een belangrijk aspect. 

- omgevingsklasse: elke betonconstructie krijgt een code mee naargelang de ligging van de constructie, bijvoorbeeld: vochtige omgeving, blootstelling aan vorst, … 

 • Consistentie

De verwerkbaarheid van beton wordt uitgedrukt in de consistentieklasse en is een ander belangrijk aspect van beton. Hoe hoger de klasse, hoe vloeibaarder. Hoe complexer de constructie, hoe hoger de nood aan vloeibaarheid. Beton dient bij het plaatsen ook verdicht te worden, hiervoor wordt een trilnaald gebruikt. 

 • Korrelmaat Bij een bestelling moet ook de korrelmaat van het granulaat worden doorgegeven. Weet dat niet elke zandsoort geschikt is om beton van te maken. 

Droogtijd van funderingsbeton

Na het gieten van het beton dienen de funderingen te drogen. Pas na 28 dagen kan de druksterkte van het beton bepaald worden. 

Standaard samenstelling funderingsbeton

Funderingsbeton wordt standaard aangemaakt met gebroken betongranulaat, kalksteenslag en zand. Cementgehaltes variëren van 100 kg. tot 300 kg./m³.