Vloerisolatie nieuwbouw

Vloeren isoleren voor extra warmte, comfort en lagere verwarmingskosten? Voldoende isolatie voorzien is altijd een goed idee, zeker wanneer je er rekening mee kan houden vanaf de start zoals bij nieuwbouw!

Waarom je vloer isoleren?

Vloeren worden geïsoleerd om de woning energiezuinig te houden, waardoor de verarmingskosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Een geïsoleerde vloerplaat zorgt n.l. voor extra warmtebehoud en dus comfort in huis. Toegegeven, blootsvoets lopen op een vloer die de kamertemperatuur aanhoudt is aangenamer dan wanneer de vloertemperatuur 10 à 12° Celcius bedraagt...

Totale vloerdikte

Het leggen van vloerisolatie (bij nieuwbouw of na renovatie) gebeurt steeds volgens eenzelfde methode.
De totale vloerdikte wordt bepaald door de onderdelen waaruit de vloer werd opgebouwd. Vloeren bestaan immers uit meerdere lagen waaronder:
 1. de (gewapende) betonplaat of vloerplaat
 2. bouwfolie
 3. vloerisolatie
 4. dekvloer (met leidingen voor elektriciteit en/of water)
 5. vloerbedekking

Leggen van bouwfolie

Vloerisolatie "zomaar" leggen op de funderingsvloer zou condensatie aan het vloeroppervlak met zich mee kunnen brengen aangezien de vloerplaat vrij kil is en de binnenhuistemperatuur veel hoger is.

Om dergelijke vochtproblemen te vermijden wordt op de betonnen bouwplaat een speciale bouwfolie gelegd. Vervolgens kan de gekozen isolatie gelegd (of gespoten) worden. Belangrijk bij het isoleren van vloeren is dat gebruik wordt gemaakt van drukvaste isolatiematerialen.

Isolatiemateriaal voor vloeren

Om vloeren te isoleren heb je de keuze uit diverse isolatiematerialen zoals bvb
 • kurk
 • EPS isolatiepanelen (geëxpandeerd polystyreen)
 • gespoten PUR
 • isolerende dekvloer
 • ...

Prijzen vloerisolatie

De kostprijs van isolerende vloermaterialen is sterk afhankelijk van het isolatievermogen en dus van welk materiaal je aanschaft. Om toch een prijsindicatie voor vloerisolatie te geven, dien te te rekenen op
 • +/- € 10,00 per m² voor EPS platen
 • van € 13,00 tot € 25,00 per m² voor dekvloerisolatie of het spuiten van PUR.

Premies isolatie - subsidies vloerisolatie

In Vlaanderen kan je een premie van de Vlaamse overheid genieten m.b.t. het isoleren van nieuwbouw- en renovatiewoningen www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies/premies-voor-isolatie.

Op www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule kan je nagaan i.f.v. de gemeente waar je woont of je in aanmerking komt voor de subsidie in kwestie (in casu een subsidie voor vloerisolatie)