Energiebocht

Energiebochten zijn gebogen (pvc) buizen waardoor leidingen voor nutsvoorziengen naar de (nieuwbouw-) woning kunnen worden getrokken vanaf het aansluitpunt aan de straatkant.

Gas-, elektriciteit-, water-, internet-, tv- en telefoonkabels komen binnen onder de vloerplaat van de woning en dus doorheen het ondergronds metselwerk. Bij het gieten van de funderingen dient dus rekening gehouden te worden met deze energiebocht.

Welke diameter?

Het buizensysteem bestaat doorgaans uit doorvoeren in verschillende diameters, afhankelijk van de betreffende nutsleiding.

Waarop letten bij de keuze van een goede energiebocht?

  • ga na of de bocht waterdicht is en eventueel niet poreus (dus wel gasdicht)
  • is de energiebocht afdoende ruim voor doorsteken van de bekabeling?
  • bestaan er verschillende versies energiebochten?
  • wat is de wanddikte (en dus stevigheid)?
  • ...

Wat eisen energieleveranciers m.b.t. de energiebochten?

Om alle problemen te vermijden kan je best bij je (toekomstige) leveranciers (gas, elektriciteit, ...) informeren of zij specifieke normen hanteren m.b.t. de installatie van de energiebocht. Op die manier kies je alvast een geschikt product.