C ventilatie

Met een type C ventilatie gebeurt de verluchting van je woning volgens gecombineerde wijze:

 1. er vindt een natuurlijke toevoer van frisse buitenlucht in de woning plaats &
 2. de afvoer van vervuilde binnenlucht gebeurt mechanisch

Werking & principe van type C ventilatiesystemen

1. Natuurlijke aanvoer van lucht naar binnen

Ventilatieroosters in muren en buitenschrijnwerk maken het mogelijk om op natuurlijke wijze frisse lucht binnen de woning te zuigen. Dit gebeurt 'automatisch' door drukverschillen en luchtstromen, veroorzaakt door de mechanische evacuatie

2. Luchtstromen in de woning

Doorheen de woning vindt een luchtcirculatie plaats o.a. door

 • openstaan van binnendeuren
 • deuropeningen (sleutelgat)
 • spleten onder de deur
 • communicerende ventilatieroosters van de ene kamer naar de andere

3. Mechanische afvoer van vervuilde binnenlucht

De vochtige en vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd middels een mechanische evacuatie. Electro-mechanische blazers zorgen ervoor dat de lucht naar buiten wordt geblazen, waardoor weer plaats in de woning vrijkomt om -op geheel natuurlijke wijze- frisse lucht binnen te laten.

Voordelen C ventilatie systemen

 • Gezien een mechanische evacuatie, werkt een C ventilatie beter dan een A of B systeem.
 • Een kortstondige en intensieve verluchting van de woning kan ten allen tijde gegarandeerd worden (onafhanelijk of er een lage luchtdruk van de buitenlucht of wind is)
 • C ventilaties zijn iets prijziger dan 'volledig natuurlijke' ventilaties, maar goedkoper dan D-ventilatie systemen
 • C-type ventilaties verreisen een beperkt onderhoud (en schoonmaak van afvoeropeningen)
 • 'energiezuinig' in die mate dat er geen elektrische stroom verbruikt wordt

Nadelen C verluchtingsmethode

 • semi-gecontrolleerde ventilatiemethode met kans op onderdruk binnenshuis
 • wie mechanische aandrijving zegt, zegt energieverbruik (en dus impact op de elektriciteitsrekening)

Vergelijking # ventilaties

Ontdek ook de kenmerken en werking van andere ventilaties (natuurlijke, mechanische of combi-systemen).

Vergelijk een type C ventilatie met: