Binnenmuren

Dat de constructie van een woning stabiel hoeft te zijn, hoeft niemand te verwonderen... Houtskelet of metalen constructies buiten beschouwing gelaten, wordt het ruwbouw metselwerk (het binnenspouwblad) volgens de 'traditionele bouwwijze' opgebouwd middels een aantal specifieke bouwsteensoorten.

Bouwstenen voor het optrekken van een binnenmuur

  • holle of volle betonblokken
  • cellenbeton
  • (al dan niet isolerende) snelbouwstenen
  • bakstenen
  • (gladde) kalkzandstenen
  • plaasterblokken
  • glasblokken
  • strengpersstenen
  • breukstenen (arduin, ...)
  • ...

Bij gelijkvloerswoningen is de druksterkte van de (per definitie dus niet-dragende) binnenmuurstenen minder belangrijk dan bij gebouwen met verdieping / hoogbouw.

Binnenmuurpanelen

Opmerking: binnenmuren hoeven niet persé uit stenen worden opgetrokken. Alternatieven voor de binnenspouw zijn o.a. préfab binnenmuurpanelen en -al dan niet uit verschillende materialen opgebouwde- spouwplaten.