Afwatering

Een afwatering drainagesysteem of afwateringssysteem kan nuttig zijn als je over een vochthoudend terrein beschikt, vaak gaat het om leem- of kleihoudende grond. Ook bij drassige bouwgronden is een drainage aangewezen. Meestal worden de graafwerken voorzien door een bedrijf van grondwerken. Voor het graven van grondafwatering zijn er geen grote graafmachines nodig. Vaak zijn mini- of midigravers voldoende. 

Twee manieren om je grond te draineren 

Drainage onder het maaiveld

Bij een drainage onder het maaiveld, leg je de drainagebuizen vlak onder het maaiveld. Deze drainage dient om het water af te voeren na zware regenval. Ze voorkomen grote waterplassen op je terrein of in je tuin. 

Ringdrainage

Dit komt rondom de voet van de keldermuren en dient om het grondwater af te voeren. Bijkomende drainagebuizen onder de kelderfundering kan het water sneller afvoeren. 

Het plaatsen van de drainage 

Het drainagesysteem wordt standaard in een kiezelbed gelegd. Rondom breng je geotextiel aan. Dit dient als filter en voorkom je het verzanden van het systeem. Je kunt ook het geotextiel rond de drainagebuizen monteren, maar dit valt minder aan te bevelen. 

Draineerbuizen dienen steeds met een helling van minimum 0,5 à 2% gelegd te worden. Zo kun je bij een eventuele verstopping de buizen uitspoelen en kan het water weg. Meer en meer komt er ook een systeem van bekisting en drainage voor. Holle profielen dienen dan als drainage-elementen. 

Afvoer van drainagewater

Drainagewater wordt via de riolering afgevoerd. Vaak wordt het drainagewater opgevangen in een put. In deze put wordt indien nodig een dompelpomp voorzien. Het is verstandig om twee dompelpompen te plaatsen, zodat je niet in de problemen komt als er één het begeeft. 

Controleer of draineren is toegestaan

Omdat een drainagesysteem grote stukken grond kan onttrekken van vocht is het in sommige regio’s niet toegelaten. 

Waarom je tuin draineren? 

Wil je wateroverlast en plassen in de tuin voorkomen, dan kun je een buizensysteem aanleggen om te draineren. Zo wordt het overtollige water afgevoerd naar het rioleringsnetwerk. 

Wil je zeker of je grond nood heeft aan drainage, dan kun je een grondsondering uitvoeren. Die geeft meer informatie over de structuur en samenstelling van je grond. 

Enkele richtlijnen voor afwateringsbuizen 

  • Graaf een minimaal 60 cm diepe sleuf voor elke afwateringsbuis.
  • Het globale graafwerk van het evenwijdige buizensysteem dient afgestemd te worden op de drainagebehoefte.
  • Kies afhankelijk van de grondsoort een aangepaste buisdiameter (Ø 60 cm - Ø 100 cm).
  • Leg de drainageslangen in de uitgegraven greppel en houdt rekening met een afdoende helling van de afloop naar de riolering.
  • Gebruik kokos afwateringsbuizen of combineer kunstofvezel drainagedoeken met grind.