Funderingsmuren

Wanneer er geen kruipruimte, ondergrondse bekeldering of garage garage gebouwd wordt, zal op een vlak terrein het ondergrondse metselwerk doorgaans bestaan uit een reeks van op elkaar gemetselde betonblokken. Dit zijn de funderingsmuren. De hoogte van deze funderingsmuren is afhankelijk van de sleufdiepte en het gerealiseerde funderingswerk. 

De funderingsmuren voor buitenmuren kunnen afwijken van deze van de binnenmuren. De betonblokken voor de binnenmuren kunnen een stuk kleiner zijn dan deze voor de buitenmuren. Zij moeten dan ook niet de draagkracht hebben om de buitenmuren te dragen.